佇台北,較無60歲--ê,台語已經袂輾轉ā

Làu-pòe tùi siàu-liân--ê chiū-sī ū chi̍t-hō khek-pán-ìn-siòng (Stereotype), jīn-ûi siàu-liân-lâng chiū-sī ài kóng Hôa-gí. Tâi-oân-lâng tùi ka-kī bûn-hòa ê chū-pi chin-chiàⁿ ū-iáⁿ khióng-pò͘.

2 Likes