Kā ka-tī oa̍h chò chi̍t-ê Tâi-oân-lâng 共家己活做一ê台灣人

Kā ka-tī oa̍h chò chi̍t-ê Tâi-oân-lâng
共家己活做一ê台灣人
Kah ka-tī ê bó-gí chhóe tńg-lâi
佮家己ê母語揣轉來
Tùi sin-ûi chi̍t-ê ē-hiáu bó-gí ê Tâi-oân-lâng jî kiau-gō͘
對身為一ê會曉母語ê台灣人而驕傲

5 Likes