Tâi-gí iú-siān,Kheh-gí iú-siān 台語友善,客語友善

佇台北大安區,這間「草菩提素食」的頭家人蓋親切,代先用台語問伊嘛用台語應,尾仔我看著in有一項菜寫「客家仙草」,就ioh講頭家應該是客家人,所以我用客語講「恁仔細」,伊就回我「承蒙你」:grinning_face_with_smiling_eyes:。感覺心情蓋好!!!

Ta̍k-ke ū-êng ē-tàng lâi chia kau-koan khai-káng o͘h!

Tē-chí:Tâi-pak-chhī Tāi-an-khu Sìn-gī-lō͘ 4 toāⁿ 60 hō chi 32.

台北市大安區信義路4段60號之32

image

Tô͘ ùi google download --ê.

7 Likes