Án-tsuánn kóng phiau-tiám hû-hō?

M̄ tsai-iánn kám ū lâng tsai-iánn Tâi-gí ê phiau tiám hû-hō kám ū hōo lâng thó-lūn kuè beh án-tsuánn hō tsìng-sik miâ-tshing?
tsìn-tsîng guá kah pîng-iú thó-lūn parentheses ( kah ) ē-sái kiò tsò “pua̍h-pue hō”. :laughing:
m̄-koh he sī gún oo-pe̍h siūnn ê.
kám ū kî-thann lâng ū tn̄g--tio̍h siūnn beh kóng phiau tiám hû-hō m̄ tsai-iánn beh án-tsuánn kóng?

4 Likes

Ē-sái chham-khó chit pho͘ ê thó-lūn:

5 Likes

潘科元 sian-siⁿ pat 整理 chi̍t kóa tùi jī-tián chhōe--tio̍h ê hō-miâ. Ē-tàng chham-khó.

教羅調號个台語名稱、標點符號个台語名稱

5 Likes