Bîn-tiāu kong-lêng

Ùi 佛祖 ê 佛, lí án-tsuánn liām? kè-sio̍k thó-lūn:

Lán Chia̍h pá ·bē koh ū bîn-tiāu kong-lêng ŏ͘!

Lí tha̍k Hu̍t ā Pu̍t?
  • Hu̍t
  • Pu̍t

0 voters

6 Likes

2-khoán lóng ē-sái, lóng ū lâng kóng.

2 Likes

(Góa chò hoān-lē niâ)

1 Likes

Góa tǹg nn̄g keh, che m̄ sī soán-kí bē-iàu kín, bē pìⁿ hùi-phiò wwwwww

1 Likes

Siat-tēng bîn-tiāu ê lâng ē-sái kéng tan soán iā to soán bô͘-sek.