Chìn-pō͘ kè-ta̍t ji̍p hāu-hn̂g

進步價值入校園
魑魅魍魎胡蠅chn̂g
查埔查某無照樣
呌做加忌一隻羊
Chìn-pō͘ kè-ta̍t ji̍p hāu-hn̂g
Lî-mūi-bóng-lióng hô͘-sîn chn̂g
Cha-po͘ cha-bó͘ bô chiàu-iūⁿ
kiò-chòe ka-kī chi̍t-chiah iûⁿ

4 Likes