Lâm-tâu-koān lông-hōe hoat ka-pan hùi ēng Chi-ná lâng-thâu chóa

Lâm-tâu-koān lông-hōe hoat ka-pan hùi ēng Chi-ná lâng-thâu chóa,
南投縣農會發加班費用Chi-ná人頭紙,
Kiông-chè oân-kang siu Chi-ná kiōng-sán-tóng ê thong-hòe-khoàn.
強制員工收Chi-ná共產黨ê通貨券.
鹿谷農會拿人民幣發加班費 縣府回「沒員工反映不滿」被酸爆 - 政治 - 自由時報電子報

5 Likes

Ū-kàu hàm.

5 Likes

Hiau-hēng ŏ͘.