《Lí 人生想 beh 按怎活?》#君たちはどう生きるか #Chhonglo̍k #TheBoyandtheHeron

這齣《Lí 人生想 beh 按怎活?》體驗誠趣味有影2023,故事內 ê 物理、時間、世界規則等各種作用,有影--neh,一款2023才有 ê 體驗,藝術片 māsī--lah,免躼躼長 leh 解說(總--sī ia̍hsī ū kóa bug)

電影講是1937年寫--ê《Lí 人生想 beh 按怎活?》去出發,ah 主線 m̄nā 銀河鉄道の夜(1927)ê 感覺(台文有出版),閣有Annihilation(2014)小說 ê 形 kah 未知驚素 tī--leh(雖講我對這齣無講真有感,卡成一款概念去寫 hō͘ 人知 ánne),ia̍h 有過去所有作品--ê 影 tī--leh,ドドロ、千と千尋の神隠し、ハウルの動く城、もののけ姫、崖の上のポニョ、風立ちぬ...故事節奏真緊是一直出代誌,閣來是這完全無想過有法度講--ê「祖舅公」--neh !

早場包場一人看頭場中語--ê tō 日語閣愛一點鐘,查男主角配音是阮宜蘭人 ia̍hsī #返校 電影主角 tio̍h 想講好--lah 看--loeh,聽講 in 當初配音一日 tio̍h 做好--neh 話無 kài chē~

Ah 平日商場電影院 mā ū 人--neh!平日早時看電影這成就達成~出來後中晝竟然有2位高中生 ia̍h 來看這齣,真好膽,我高中 tō 無做過這款代誌(是有做別款--lah),真青春,台灣有希望。

#君たちはどう生きるか
#Chhonglo̍k #TheBoyandtheHeron

2 Likes

Chit chhut góa khòaⁿ chi̍t ē kiông beh khùn khì.

1 Likes