Lí Khîn-hoāⁿ ián-káng

Kang-siong ho̍k-bū. Pak Ka-chiu Tâi-oân-hōe-koán beh chhiáⁿ Lí Khîn-hoāⁿ lâi ián-káng. Pān tī soàⁿ-téng. Bô-liāu thang chham-ka. Khì chia pò-miâ.

1 Likes