Tâi-gí-lo̍k tshut jīm-bū (台語鹿出任務)

Tâi-gí-lo̍k tshut jīm-bū - Huat-kng ê pó-tsio̍h (台語鹿出任務—發光ê寶石)

募資已經結束矣,毋擱真正是我看過品質上好ê台語囡仔冊。

我一歲ê紅嬰仔上佮意歡喜肉圓來跳舞,聽著就ê開始做伙跳

希望以後繼續出這款 ê 台語囡仔冊。

1 Likes