Tâi-gí si̍t-phó͘ thui-chiàn

Cha-hng teh khòaⁿ si̍t-phó͘ chhōe lêng-kám, khòaⁿ tio̍h chit ê lâng chin chhu-bi. Lóng sī iōng Tek-gí kah Tâi-gí lâi siá. In-ūi góa tú-á-hó nn̄g chióng lóng ē-hiáu, khòaⁿ liáu chiok chhin-chhiat! (Thê-chhéⁿ chi̍t-ē, i khah chá ê si̍t-phó͘ m̄ sī choân Tâi-gí)

烏麥仔酸酵母麭 by 梅奧 - 愛料理

3 Likes