Li̍k-kong kio̍k-thuân jîn-kan tiâu-kiānn suànn tíng ti̍t-pòo

https://www.facebook.com/142092794982/posts/10158561579649983/?d=n

ta̍k ji̍t tsi̍t tshut (hān sî 48 tiám-tsing)
í-king tsò kàu jîn-kan tiâu-kiānn 3
kin-á-ji̍t e-àm beh tsò 4

ngôo tō-ián sóo tō tshut-lâi ê hì tsin-tsiànn lóng kóng tsiok hó ê Tâi-gí!

tsin khó-sioh tō sī su-iàu Tâi-bûn jī-bōo.

2 Likes

Goán mā teh khòaⁿ, chiok hó ê ne!

1 Likes